تجمع دانشجویان امیرکبیر در اعتراض به حضور هاشمی + تصاویر