چلسی 1 - کریستال پالاس 0 | آخرین سکانس قهرمانی در استمفورد بریج