سونی توانایی پاسخگویی به تقاضاهای موجود برای سنسور دوربین IMX214 را ندارد