ویدئو/ اینترمیلان 0-0 کیه وو؛ تساوی ناامیدکننده اینتر مقابل کیه وو (هفته 34)