ظریف، تبریک به وزیر آل سعود را با پیکر شهدای یمنی می‌فرستاد