نخستين مرحله مسابقات انتخابي تكواندو دانشجويان برگزار مي‌شود