گزارش تمرین آبی‌پوشان / عمران‌زاده در تدارک مراسم ازدواج !