شب‌ها در پارک می‌خوابم و غذایم کیک و ساندیس است/ دوست دارم بازیکن استقلال شوم