عملیات بازسازی دبیرستان آیت‌الله طالقانی تبریز آغاز شد