استقبال استقلالی‌های از جیمی‌جامپ و ناراحتی بوستانی