پلیس راهور نقاط حادثه خیز استان یزد را شناسایی کند