پوری‌حسینی: پیشنهاد استیل‌آذین بالاترین قیمت نبود/ هیأت واگذاری در مورد شرکت‌کنندگان در مزایده پر