انتخاب شهردار جدید برای بندرگناوه بحث روز مردم شده است