یک‌منبع‌آگاه: پیام‌ظریف به معنای تایید اقدامات عربستان نیست