هفت کشته و زخمی؛ تلفات ارتش اوکراین در 24 ساعت گذشته