حذف تیم تراپ 3 نفره ایران/ رکورد تیمی تراپ مردان ایران شکسته شد