کلان شهر کرمانشاه بالاخره شهردار خود را شناخت/ شعبانی راهی ساختمان میدان غدیر می شود