آخرین وضعیت مصدومیت بنگر/ مدافع پرسپولیس به بازی با بنیادکار نمی‌رسد