رکورد تیمی ایران شکسته شد/عدم راهیابی یگانه به فینال