تیم های صعود کننده به دور دوم مشخص شدند/ برنامه مرحله دوم