اطاعت از ولایت فقیه، کلید واژه اساسی در وصیت نامه شهداست