شیوع آنفلوآنزای سگی خطرناک در آمریکا با احتمال انتقال به انسان