واکنش مشاور سازمان خصوصی‌سازی به ادعای پیروزی هدایتی و مشکل بهنام پیشرو