نروژ 500 میلیون دلار به تقویت ظرفیت های نظامی خود در قطب شمال اختصاص می‌دهد