فرماندار عجب شیر: شوری آب چاه های اطراف دریاچه ارومیه تهدیدی برای کشاورزی منطقه است