در بازار آمریکا اتفاق افتاد؛ اقتدار شاسی‌بلندها و پیکاپ‌ها