بیانی: اخراج نشدم / قلعه نویی از استقلال پیشنهاد دارد