استاندار: با حمایت دولت مصمم به تحول در بخش کشاورزی گیلان هستیم