خطوط قرمز درباره فردو و اراک رعایت نشده/ آمریکا در آلماتی ۲ جلوی پیشرفت مذاکرات هسته‌ای را گرفت