نرخ سود بانکی 15 تا 18 درصد معقول است/تصمیمی که برای تولیدکننده و سپرده گذار جذابیت نداشت