گزارشی از جلسه شورای شهر قم/ افزایش 14 درصدی هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان