آیت الله نوری همدانی بر پیکر آیت الله ابوترابی نماز اقامه می كند