2 کشته و 43 مجروح در مسافرت های محور تهران به مشهد در استان سمنان