روز «قم و کتاب» در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود