یک ایرانی مدیر مرکز پژوهش‌های دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت شد