اعلام نتیجه مزایده پرسپولیس فردا در نشست خبری رئیس سازمان خصوصی سازی