اعتکاف، جهاد اکبر و مبارزه با نفس است/ حضور روز افزون جوانان در اعتکاف، نوعی جنگ نرم به شمار می آید