قتل دهها شهروند سوری توسط جنگنده های آمریکایی در یک ...