۱۵۰۰ بروجردی به مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) اعزام می شوند