نتیجه مزایده پرسپولیس فردا اعلام می‌شود/ احتمال رد صلاحیت هدایتی