قلعه نویی:طرفداران ما روی بازی تراکتورسازی و پرسپولیس حساس هستند