100 گروه برتر در جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تقدیر شدند