رهبر کره‌شمالی متعهد به پرتاب ماهواره‌های بیشتر به فضا شد