پيام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت هفته معلم