دوربینی با سرعت یک تریلیون فریم بر ثانیه که امکان مشاهده اتم ها را فراهم می کند