مهدوی‌کیا: از ابتدای فصل پیش بینی می‌شد که پرسپولیس به این روز بیفتد