برگزاری برنامه دیدار با عوامل فیلم‌های سیف‌اله صمدیان درموزه سینما