سواری اسپورتیج با32 میلیون ریال خلافی روانه پارکینگ شد