بازدید مدیر حوزه‌های علمیه خواهران از مدارس علمیه استان کرمان