اعلام زمان برگزاری نشست خبری سرمربیان پرسپولیس و بنیادکار